2008-2009 Петиция за спиране на софтуерните патенти в Европа

Въведение

Нашата петиция има за цел да обедини гласовете на загрижените европейски граждани, организации и фирми и да призове нашите политици в Европа да спрат софтуерните патенти по законов път.

Злоупотребите с патентната система ограничават свободната конкуренция и вместо да спомагат за иновации създават икономически облаги за малцина. Софтуерният пазар не се нуждае от патенти. Силната конкуренция мотивира участниците на пазара да създават нови технологии.

Решенията на Европейския съд в много случаи все още потвърждават законността на софтуерни патенти, издадени от национални патентни бюра и Европейския патентен офис (ЕПО) -- институции извън демократичен контрол. Независимо от дълбоката криза, в която се намира патентната система, тези институции продължават да издават патенти и да лобират в своя полза. Те са неспособни да се реформират и с либералната си политика за издаване на патенти създават рискове за твърде много европейски компании.

През 2005 Европейската Комисия се показа, че подкрепя интересите на големите международни конгломерати преди тези на малките и средни европейски фирми, които са голямата движеща сила на иновациите в Европа. Европейският парламент отхвърли предложението на Комисията за софтуерни патенти, но парламентът няма право на законодателна инициатива.

Съображения

Изследвания

Голям брой сериозни научни и икономически изследвания подкрепят отхвърлянето на софтуерните патенти

Авторски права за софтуер, но не патенти.

Авторите на софтуер са защитени от съществуващите закони за авторски права, които същевременно позволяват иновация и силна конкуренция в тази област. Софтуерните патентите подкопават тази възможност, защото нарушаването на софтуерен патент без умисъл е твърде лесно. Софтуерните компании не използват и не се нуждаят от патентна система за иновации. Те трябва да бъдат защитавани от притежателите на патенти със съмнителна стойност.

Съдебни дела вместо иновация

Софтуерните патенти се разминават със своята цел. Патентите върху софтуер насърчават съдебни процеси в ущърб на иновационната дейност и обезмислят демократичната цел на съществуването си. Патентите мотивират авторите на софтуер да изразходват средства за бюрокрация, съдебни дела и търсене на вратички за заобикаляне на съмнителни претенции върху софтуер - средства, които биха допринасяли за изследователска и развойна дейност. Собствениците на патенти върху софтуер (които понякога дори не създават софтуер) ги използват за неоправдано влияние върху пазара.

Грешките на Америка

В САЩ ежегодно се изразходват милиарди долари в съдебни дела за софтуерни патенти. Засегнати са не само фирми, които произвеждат софтуер, но други компании, някои просто защото притежават уеб сайт (подобни прецеденти се появяват вече и в Европа). Европа трябва да избегне тази грешка.

Ние подканяме нашите законодатели

  • да приемат национално законодателство, което да изяснява, че патентното право изключва патенти върху софтуеър
  • да се отменят всички вече издадени патентни претенции, които биха могли да бъдат нарушени от софтуер, работещ на програмируеми апарати;
  • да се стремят също към разпространяване на тези правила на европейско равнище, включително пред Европейската патентна конвенция.