2008-2009 Peticija za zaustavitev patentov programske opreme v Evropi

Predstavitev

Namen naše peticije je združiti glasove zaskrbljenih Evropejcev, združenj in podjetij ter pozvati naše evropske politike k ustavitvi patentov za programsko opremo z razjasnitvijo zakonodaje.

Patentni sistem se zlorablja za preprečevanje konkurence za doseganje ekonomske koristi manjšine, a ne uspe vzpodbujati inovacij. Okolje in trg programske opreme bolje uspevata brez kakršnihkoli patentov. Zdrava konkurenca namreč sili igralce na tem področju v inovacije.

Sodne odločbe evropskih sodišč še vedno v mnogih primerih sprejemajo veljavnost patentov programske opreme, ki so podeljeni s strani nacionalnih patentnih uradov in Evropskega patentnega urada, kar pa je izven demokratičnega nadzora. Ne le, da se patenti programske opreme še naprej podeljujejo, patentni uradi celo lobirajo v njihovo korist. Navkljub trenutni globoki krizi patentnega sistema, se slednji ne uspe reformirati in ogroža vse preveč evropskih podjetij z ohlapno politiko dodeljevanja patentov.

V letu 2005 je bila Evropska komisija bolj naklonjena interesu največjih mednarodnih konglomeratov, kot pa majhnim in srednje velikim evropskim podjetjem, ki pa so glavna gonilna sila evropske inovativnosti. Evropski parlament je na koncu zavrnil direktivo o patentih programske opreme, vendar nima pravice podajati zakonodajnih predlogov.

Premisleki

Študije

Veliko število resnih znanstvenih in ekonomskih raziskav opravičuje neuporabo patentov na področju programske opreme.

Avtorske pravice za programsko opremo, vendar brez patentov

Avtorji programske opreme so že zaščiteni z avtorskim pravom, ki omogoča tudi drugim inovacije na istem področju in s tem kvalitetno konkurenco. Vse to pa postavljajo patenti programske opreme pod vprašaj. Pri programski opremi je namreč veliko večja možnost kršiti patente, brez kakršnegakoli vedenja o morebitni kršitvi. Softverska podjetja ne uporabljajo in ne potrebujejo patentnega sistema kot spodbude za inovativnost. Morajo pa biti zaščitena pred lastniki patentov dvomljive kvalitete.

Pravdanje namesto inovacij

Patenti programske opreme zgrešijo svoj osnovni namen, saj spodbujajo pravdanje na račun in v škodo inoviranju, kar je v nasprotju z njihovim osnovnim demokratično potrjenim razlogom za obstoj. Proizvajalce programske opreme silijo v vlaganje v birokracijo, tožbe in iskanje poti v izogib že podeljenim dvomljivim patentom - sredstva, ki bi jih sicer lahko namenili raziskavam in razvoju. Lastniki patentov programske opreme, ki včasih celo sploh niso proizvajalci programske opreme, tako pridobijo možnost za uveljavitev nepravične kontrole trga.

Napake iz Združenih držav Amerike

V ZDA znašajo zneski v pravnih sporih glede patentov programske opreme več milijard dolarjev, pri čemer ne gre samo za tožbe med podjetji ki programsko opremo razvijajo, temveč tudi podjetji, ki imajo zgolj svojo spletno stran (to se je pričelo dogajati tudi v EU). Tej napaki se moramo v Evropi izogniti.

Pozivamo naše zakonodajalce

  • da sprejmejo na nacionalni ravni pravno razjasnitev materialnega patentnega prava, za izključitev kakršnega koli patenta programske opreme;
  • razveljaviti vse dodeljene pravice na patentih, ki so lahko prekršeni s programsko opremo izvajano na programabilnih napravah;
  • prizadevati si razširiti ta pravila na evropski nivo, vključujoč Evropsko patentno konvencijo.